Zrozumieć ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz drogi wyjścia z tych problemów…

Zrozumieć ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz drogi wyjścia z tych problemów…

Ubóstwo i wykluczenie społeczne jest tematem, który dotyczy nie tylko osób dotkniętych nimi lub zagrożonych, ale też instytucji pomocowych i decyzyjnych. Obie strony widzą ubóstwo z różnych perspektyw, choć wspólnym mianownikiem jest zawsze „droga wyjścia” z tego stanu. By wspomóc i dotkniętych i świadczących wsparcie w ramach projektu „TAP – Razem Przeciw Ubóstwu” przygotowano dwie metodologie do prowadzenia warsztatów.

Pierwsza z nich pt. „Program nauczania i metodologia szkoleń dotyczących przedsiębiorczości kierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” autorstwa M. Kovacs, A. Petriuc, C. Stăncescu, S.-C. Tamaș, poświęcona jest rozwojowi umiejętności przedsiębiorczych u osób ubogich i wykluczonych społecznie.

Druga, nosząca tytuł „Program nauczania i metodologia prowadzenia warsztatów kierowanych do decydentów i polityków społecznych”, autorstwa S. Martin Cano, zawiera metodologię warsztatów podnoszących stopień rozumienia problemu ubóstwa w innych krajach i wykorzystania dostępnych rozwiązań stosowanych za granicą.

_cover_o4_pl

Obie metodologie mogą zostać wykorzystane zarówno w grupach warsztatowych, jak i mogą służyć do użytku samodzielnego. Dodatkiem do nich jest część e-learningowa dostępna w Repozytorium Internetowym projektu.