VISE – Pierwsze spotkanie partnerstwa

VISE – Pierwsze spotkanie partnerstwa

W dniu 1 grudnia 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „VISE – Virtual Integrated Startups Ecosystem”. Partnerzy projektu, z uwagi na obecną sytuację spotkali się online, aby omówić działania w projekcie.

W ramach projektu powstanie jeden główny rezultat: Virtual Integrated Start-ups Ecosystem. W trakcie trwania projektu zostaną opracowane również inne, mniejsze rezultaty: Metodologia badań i narzędzia (kwestionariusze, scenariusze grup fokusowych), raport z badań, zestaw pytań, quizy, mini-sceny dla narzędzia samooceny, mechanizm tworzenia planu działania, 6 modułów szkoleniowych, program kursu, kurs e-learningowy, plan testowania i raport.

W drugiej części spotkania, partnerzy dyskutowali nad kwestiami związanymi z zarządzaniem projektu, m.in. o strategii upowszechniania, strategii ewaluacji oraz o zbliżających się działaniach.