ULOTKA PROJEKTU EAST

ULOTKA PROJEKTU EAST

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki projektu EAST. Można znaleźć w niej ogólne informacje na temat projektu, jego celów, grupy docelowej, a także opisy rezultatów, nad którymi pracuje partnerstwo w ramach projektu.

Otwórz i przeczytaj tutaj!