Trzeci Newsletter projektu FIL

Trzeci Newsletter projektu FIL

Oto trzeci Newsletter projektu FIL, w którym znajdują się informacje m. in. na temat zakończonych prac nad pierwszym i drugim rezultatem projektu, a także powstania Przewodnika Edukatorów Osób Dorosłych. Ponadto w publikacji zawarte zostały szczegóły dalszych działań, na które składa się np. testowanie IO2 z grupami docelowymi. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Newsletter projektu FIL.

 Pobierz