Teacher 4.0 – spotkanie online

Teacher 4.0 – spotkanie online

W dniu 8 września odbyło się spotkanie online partnerów projektu Teacher 4.0.

Partnerzy omówili następujące kwestie:

  • Postęp pracy nad IO1
  • Zaplanowanie kolejnych zadań i finalizacja treści IO1
  • Główne założenia IO2
  • Działania upowszechniające i dalsze kroki.