TAP – spotkanie w Rzeszowie

TAP – spotkanie w Rzeszowie

4W dniach 7 i 8 października br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się pierwsze spotkanie partnerów realizowanego w ramach programu ERASMUS+ projektu pn. „TAP-Together Against Poverty” („TAP-Razem przeciw ubóstwu”). Projekt ma na celu przeciwdziałanie problemom społecznym jakim są ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiednich narzędzi edukacyjnych w odniesieniu do dwóch grup docelowych projektu (osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz decydentów i polityków społecznych).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich projektu. Pierwszy dzień poświęcony był w całości na omówienie prac merytorycznych realizowanych w ramach projektu. Partnerzy dyskutowali nad kształtem zaplanowanych do realizacji w najbliższych miesiącach badań nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz funkcjonowaniem modeli zabezpieczenia społecznego. W trakcie rozmów i prezentacji wymienili się uzyskanymi dotychczas wynikami analiz prowadzonych w tym zakresie. Drugi dzień poświęcony był omówieniu spraw związanych z zarządzaniem projektem, procesami ewaluacji i monitoringu oraz upowszechnianiem projektu i jego rezultatów.

Podczas spotkania przygotowano konto w serwisie społecznościowym Facebook, na którym publikowane będą bieżące informacje dotyczące projektu i realizowanych działań.

 TAP Logo FINAL

erasmus

Współfinansowane przez Unię Europejską.