Ostatnie spotkanie w ramach projektu Bevin

Ostatnie spotkanie w ramach projektu Bevin

1 i 2 września w Rydze odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów projektu BEVIN. Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od omówienia wyników, które zostały zaprezentowane przez partnerów z Polski i Łotwy. Następnie wszyscy partnerzy wzięli udział w dyskusji poświęconej raportowi końcowemu, a na koniec odbyło się podsumowanie pierwszego dnia spotkania zakończone pytaniami i odpowiedziami wszystkich obecnych partnerów.

Drugi dzień spotkania został rozpoczęty od omówienia obecnego i przyszłego działania związanego z upowszechnianiem. Partnerzy poruszyli również kwestie Multiplier Events oraz zajęli się oceną działań, jakie zostały poczynione do tej pory w projekcie.