OnTheMoneyTrail – pierwsze spotkanie partnerów projektu

OnTheMoneyTrail – pierwsze spotkanie partnerów projektu

W dniach 14 i 15 listopada w Rzeszowie odbyło się spotkanie inicjujące realizację projektu pn. Na ścieżce pieniądza (ang. On The Money Trail) dedykowanego najmłodszym. Instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu są podmioty prywatne (firmy i stowarzyszenie) oraz publiczne (przedszkola) z Portugalii, Włoch, Chorwacji i Polski.

Partnerzy dyskutowali o zaplanowanych do realizacji zadaniach, w efekcie, których powstać ma interaktywny e-book dla dzieci poświęcony podstawom edukacji finansowej. Oprócz spraw merytorycznych Partnerzy poświęcili również czas na ustalenie najważniejszych spraw administracyjnych, które zagwarantują prawidłową realizację projektu.

Projekt jest już drugim w historii Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”, którego odbiorcami są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).