W świecie człowieka bezdomnegoIn the world of homeless man

W świecie człowieka bezdomnegoIn the world of homeless man

W dniu 17 czerwca 2013 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „W świecie człowieka bezdomnego”, organizowana wspólnie przez Uniwersytet i Fundację SALVUS.

On 17th June 2013, at the University of Bydgoszcz took place a nationwide conference entitled “In the world of a homeless man”, organized by the University and the Foundation Salvus.

 

 

pbdimZ tej okazji został przygotowany artykuł naukowy pt. „Przyczyny bezdomności dzieci i młodzieży w świetle wyników badań”, prezentujący dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące tego zagadnienia. Artykuł ten jest drugim z cyklu publikacji powstałych w ramach projektu „Children Rough Sleepers”.

 

 

 

 

 

 

 daphne eu         daphne  

 

 

Projekt CRS jest współfinansowany w ramach programu Daphne III Unii Europejskiej.

This project has been funded by the Daphne III Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Project partners and can in no way be taken to feflect the views of the European Commission.

pbdim

On this occasion, a scientific paper article “The causes of homelessness of children and youth in the light of the results of research” was prepared, which presents data from the Central Statistical Office on this issue. This article is the second in a series of publications produced by the project „Children Rough Sleepers”.

 

 

 

 

 

 

 daphne eu         daphne    

 

This project has been funded by the Daphne III Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Project partners and can in no way be taken to feflect the views of the European Commission.