Spotkanie w Bukareszcie – projekt Children Rough SleepersMeeting in Bucharest – Children Rough Sleepers project

Spotkanie w Bukareszcie – projekt Children Rough SleepersMeeting in Bucharest – Children Rough Sleepers project

Drugie spotkanie partnerów w ramach projektu Children Rough Sleepers odbyło się w Bukareszcie w dniach od 8 do 10 lipca 2013.

W spotkaniu zorganizowanym przez rumuńskiego partnera udział wzięli partnerzy z 11 państw Unii Europejskiej. Działania zrealizowane w projekcie idą w dobrym tempie i kierunku. Do tej pory ukończone zostały instrumenty badawcze do wywiadów i wiele wywiadów zostało już przeprowadzonych. Przeglądana i stale aktualizowana jest literatura dotycząca polityki i prawodawstwa. Doskonały postęp nastąpił dzięki włoskiemu partnerowi odpowiedzialnemu głównie za upowszechnianie projektu – baza danych zawiera już ponad 3000 wpisów.

On 8-10 July, in Bucharest, the second partner meeting for Children Rough Sleepers project took place. Meeting was hosted by our Romanian partner. Partners from 11 EU countries arrived. The activities carried out in the project are going in a good direction.

Odbyła się dyskusja na temat strony internetowej projektu oraz wykorzystania mediów społecznościowych.

Następne spotkanie partnerów zaplanowane zostało na listopad 2013. Odbędzie się ono w Leiden w Holandii.

logo crs

 

 daphne eu         daphne  

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Daphne III.

This project has been funded by the Daphne III Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Project partners and can in no way be taken to feflect the views of the European Commission.

Up to now, the research instruments for interviews have been completed and many interviews have been conducted. Excellent progress has been made thanks to the Italian partner who is responsible for the dissemination of the project – the database now contains more than 3,000 entries. Discussion about the project website and the use of social media tools took place as well.

The next meeting has been scheduled for November 2013 in Leiden (Netherlands).

logo crs

 

 daphne eu         daphne  

This project has been funded by the Daphne III Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Project partners and can in no way be taken to feflect the views of the European Commission.