Spotkanie w Birmingham – ReAgeMeeting in Birmingham – ReAge

Spotkanie w Birmingham – ReAgeMeeting in Birmingham – ReAge

26 oraz 27 września 2013 roku przedstawiciel naszego Stowarzyszenia przebywał na spotkaniu projektowym w Birmingham. Gospodarzem spotkania było stowarzyszenie „OAKE Associates”, ponadto w spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Grecji, Holandii, Słowenii oraz Rumunii.

26th and 27th of September 2013 a member of uur Association was on the project meeting in Birmingham. Host of the meeting was “OAKE Associates”, in addition meeting was attended by partners from Greece, Netherlands, Slovenia and Romania.

Celem projektu jest stworzenie odpowiedniego środowiska opierającego się na wzajemnej nauce od siebie osób starszych i młodszych. Natomiast spotkanie dotyczyło prezentacji dotychczasowych rezultatów. Dyskusje prowadzone podczas spotkania dotyczyły 2 kwestii: finalnych rezultatów projektu oraz sposobów na kontynuowanie podjętej tematyki w nowej perspektywie.  

Re Age

Wiecej o projekcie na stronie: http://reage.eu

 

 

llp pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

The aim of this project is to create a unique environment basing on mutual learning process among seniors and youngsters. However, the meeting concerned on the presentation of the results prepared so far. The discussions at the meeting focused on two issues: final results of the project and the ways to continue the subject undertaken in a new perspective.

Re Age

More information on the project can be found here: http://reage.eu

 

 

llp en

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.