Spotkanie partnerów projektu “Children Rough Sleepers” w LeidenThe meeting of partners in framework of the CRS project in Leiden

Spotkanie partnerów projektu “Children Rough Sleepers” w LeidenThe meeting of partners in framework of the CRS project in Leiden

DSCN2270Powody, dla których dzieci tracą swój własny dom i stają się bezdomne są w wielu krajach zbliżone do siebie. Problemy pojawiające się w rodzinach, nasilające się dysfunkcje w tych komórkach społecznych oraz pojawiające się nierzadko patologie są głównymi czynnikami sprawczymi zjawiska bezdomności dzieci. Do takich wniosków doszli uczestnicy spotkania partnerskiego w ramach projektu Children Rough Sleepers, które miało miejsce w dniach 21-22 listopada br. w Leiden w Holandii. Partnerzy prezentowali wyniki przeprowadzonych badań wśród instytucji zajmujących się dziećmi nie mającymi swojego domu oraz wśród samych dzieci. W większości krajów badania już się zakończyły, a obecnie trwa tłumaczenie wywiadów. Przygotowanie raportu na temat zdiagnozowanej sytuacji planowane jest na styczeń 2014 r.

DSCN2270The reasons why children lose their own home and become homeless in many countries are similar to each other. Problems in families, escalating dysfunction in these cells and emerging social pathologies often are the main causative factor of homelessness among children. These conclusions were reached by participants of the meeting a partner in the project “Children Rough Sleepers“, which took place on 21-22 November in Leiden (Netherlands). Partners presented the results of studies conducted among institutions dealing with children not having their home and among the children themselves. In most of countries the research have already finished, and now takes the translation of interviews. Preparation of a report on the diagnosed situation is planned for January 2014.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

Zapraszamy na stronę projektu http://www.childrenroughsleepers.tk/

 

logo crs

 

 

daphne eu     

   daphne  

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Daphne III.

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.

This article has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

Below you can find some photos from the meeting.

Please visit the project website http://www.childrenroughsleepers.tk/

 

logo crs

 

 daphne eu         daphne  

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.

This article has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.