Relacja z warsztatów CRSReport from the workshop CRS

Relacja z warsztatów CRSReport from the workshop CRS

crs Uczestnicy-warsztatow16 października, w budynku głównym MWSE w Tarnowie, odbyły się warsztaty z cyklu „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”, zorganizowane przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz Stowarzyszenie Centrum Wpierania Edukacji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

Warsztaty poprzedzają zaplanowaną na 27 listopada 2014 r. konferencję pt. „Children Rough Sleepers – Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”, nad którą Patronat Honorowy objęli: Prezydent Miasta Tarnowa, Rzecznik Praw Dziecka oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

crs Uczestnicy-warsztatowOctober 16, in the main building MWSE in Tarnow, a workshop was held in the “Preventing homelessness children“, organized by the Lesser Poland Higher School of Economics in Tarnów and The Center for Education and Enterprise Support in Rzeszow.

Workshops precede the planned 27 November 2014. Conference entitled “Children Rough Sleepers – Preventing homelessness children”, which is held under the auspices were: Mayor of Tarnow, Ombudsman for Children and the Polish Association named of Janusz Korczak.

Więcej o warsztatach można znaleźć tutaj. Zapraszamy na stronę projektu http://www.childrenroughsleepers.tk.

logo crsmwse

 

daphne  daphne eu 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej programu Daphne III.

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

More about the workshop can be found here. Please visit the project http://www.childrenroughsleepers.tk.

 

logo crsmwse

 

daphne  daphne eu 

 

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.