Zapobieganie zagrożeniom związanym z używaniem mediów społecznościowych – projekt IORPrevention of risks associated with the use of social media – IOR project

Zapobieganie zagrożeniom związanym z używaniem mediów społecznościowych – projekt IORPrevention of risks associated with the use of social media – IOR project

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” od grudnia 2012 roku w ramach Programu Daphne III w partnerstwie z instytucjami z 25 krajów europejskich realizuje projekt pt. “I.O.R. – Impact of Relationship”.

Głównym jego celem jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa młodzieży w wieku 10-17 lat korzystających z mediów społecznościowych przy wykorzystaniu portali społecznościowych w każdym z krajów.

Since December 2012 the Association „Centre for Education and Enterprise Support” within the framework of the programme Daphne III in partnership with institutions from 25 European countries has been running a project called “I.O.R. – Impact of Relationship”.

Its mail goal is to increase the level of safety amidst the youth aged 10-17 using the Social Media, by means of social networking websites in each country.

Do tej pory partnerzy projektu stworzyli już 243 strony internetowe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych w 27 krajach europejskich. Przygotowane w ramach projektu treści informacyjne adresowane do młodzieży we wskazanej grupie wiekowej umieszczane są na najczęściej odwiedzanych portalach społecznościowych, tak by młodzież serfująca po Internecie mogła poszerzać swoją wiedzę na temat zagrożeń w sieci i metod ich prewencji. Obecnie w projekcie prowadzone są działania nad opracowaniem treści informacyjnych do poszczególnych portali oraz materiałów w postaci audio i video propagujących zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Wiecej o projekcie w zakładce projekty –  I.O.R – Impact of Relationship. Zapraszamy do śledzenia działań projektu m.in. na blogu i Facebooku.

 ior

 

 daphne  daphne eu Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Daphne III.

 

 

So far the partners have already created as many as 243 websites by means of Social Media in 27 European languages. The information materials prepared within the framework of the project, which are aimed at the youth in a particular age group, are placed on the most frequently visited social networking websites, so that the youth surfing the Internet can broaden their knowledge of the dangers on the Web, and the methods of preventing them. Currently, some actions are taken to prepare the information materials for particular websites, and audio and video materials, promoting the rules of the safe use of the Web.

For further information please visit I.O.R – Impact of Relationship. Follow us at blog blog and Facebook.

 ior

 

daphne  daphne eu This project has been funded with suport from the European Union.