Prezentacja efektów realizacji projektu ENESCOMPresentation of results of ENESCOM project

Prezentacja efektów realizacji projektu ENESCOMPresentation of results of ENESCOM project

W dniu 28 maja 2013 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się sesja naukowa, na której zaprezentowano efekty realizacji projektu ENESCOM, jako przykład dobrych praktyk w zakresie redukcji emisji CO2 przez jednostki samorządu terytorialnego.

On 28th May 2013, at the headquarters of the National East European Academy in Przemysl took place a scientific session in which the effects of the ENESCOM project were presented, as an example of good practice in terms of reducing CO2 emissions by local governments.

api1

api1