Konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęcona bezdomnościThe Conference of Province  Labour Office concerning the homelessness

Konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęcona bezdomnościThe Conference of Province Labour Office concerning the homelessness

W dniu 2 października br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy Al. Łukasza Cieplińskiego 15 odbyła się konferencja pt. „Rozwój gospodarki społecznej w województwie podkarpackim szansą na ograniczenie wykluczenia społecznego”. Wśród zaproszonych prelegentów była p. Barbara Sadowska z Fundacji „BARKA”, która przedstawiła historię swojej instytucji oraz efekty ponad 20letniej pracy na rzecz pomocy osobom bezdomnym.

This year on 2 October in Auditorium of Marshal Office of the Carpathian on Łukasza Cieplińskiego Avenue 15 the Conference entitled: ‘The Development of the Social Economy in Podkarpackie province as a Chance for Restriction of the Social Exclusion’ took place. Among the invited speakers was Mrs Barbara Sadowska from the ‘BARKA’ Foundation, who had presented the history of her institution and the effects of more than 20 years’ work for the aid for the homeless people.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, którzy mieli możliwość szerszej dyskusji w tym ważnym problemie dotykającym nasze społeczeństwo.

 

 

daphne  daphne eu 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej programu Daphne III.

 

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

In the Conference the representatives of our Association took part, who had the possibility of broad discussion in this significant case touching our society.

 

daphne eu  daphne

 

 

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.