Konferencja „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”Security- Various Perspectives Conference

Konferencja „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”Security- Various Perspectives Conference

W dniach 25-27 września br. w Tarnowskich Górach odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu pod hasłem: „Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”.

The VI International Scientific “Security- Various Perspectives” Conference on “Human- Society- Nation in crisis situation” organised by University of Security in Poznan took place from 25th to 27th September 2013 in Tarnowskie Góry.

Z tej okazji na konferencji zaprezentowany został referat naukowy poświęcony zagadnieniu analizy statystycznej zjawiska społecznego, jakim jest bezdomność w kontekście bezpieczeństwa materialnego, który był efektem badań prowadzonych w ramach projektu „Children Rough Sleepers”.  

 

daphne  daphne eu 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej programu Daphne III.

 

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

The main issue of the scientific paper presented in the conference was statistic analysis of social phenomenon- homelessness in material security context which was the result of research held under the “Children Rough Sleepers” project. 

 

daphne eu  daphne

 

 

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.