Informacja prasowaPRESS RELEASE

Informacja prasowaPRESS RELEASE

INFORMACJA PRASOWA 28/01/2014

iorEuropejski projekt identyfikuje Dzień Ochrony Danych Osobowych jako szansę na skupienie się na potrzebach młodych ludzi.

Od pierwszego Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych 28 stycznia jest dedykowany realizacji działań edukacyjnych mających na celu zachęcenie ludzi do ochrony swojej prywatności i danych osobowych podczas korzystania z Internetu, przede wszystkim podczas dokonywania zakupów produktów i usług w sieci.

PRESS RELEASE 28/01/2014

European Project identifies Data Privacy Day as an opportunity to focus on the needs of Young People

ior

Since the first International Data Privacy Day in 2006, 28 January has been dedicated to the effort of empowering and educating people in the protection of their privacy and personal data whenever surfing or purchasing goods and services on the net.

 

Młodzi ludzie w całej Europie zwiększają aktywność w Internecie każdego dnia: poszukują informacji, kupują aplikacje lub spędzają czas na portalach społecznościowych. Czasami ta aktywność odbywa się pod nadzorem rodziców lub nauczycieli, czasami jedna bez niego. 

Samo pojęcie nadzoru wskazuje, że młodzi ludzie reprezentują najbardziej zagrożoną część europejskich obywateli w kontekście ochrony danych, wobec tego potrzebować będą szczególnego wsparcia i przewodnictwa w tym zakresie.

Poprzez działania projektu chcemy podkreślić znaczenie priorytetu kultury “dobrego obywatelstwa w Internecie” oraz bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu, bez względu na to czy przekaz w tym temacie będzie wysyłany od Komisji Europejskiej, władz krajowych lub dorosłych obywateli np. rodziców i nauczycieli.

28 stycznia 2014, w Międzynarodowym Dniu Ochrony Danych Osobowych, zespół projektu IOR pragnie zwrócić uwagę na znaczenie poświecenia czasu w kształcenie młodych ludzi na temat tego, że korzystając z Internetu, zostawiają po sobie ślad.

Projekt IOR jest finansowany przez Program Daphne III i jest realizowany przez partnerów z 27 krajów, mając na celu wzrost świadomości w zakresie prawidłowego korzystania z sieci społecznościowych wśród młodych Europejczyków w wieku 10-17 lat.

http://www.ior-project.eu

Kontakt:

Enzo Finocchiaro – Prowincja Rimini

Adres: Via Dario Campana, 64 – 47922 Rimini

Kraj: Włochy

Telefon: +39 0541 716283 – 716252 – 716413

Fax: +39 0541 716295

Email:

 

 daphne  daphne eu

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Daphne III.

This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of I.O.R. consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

Young people across Europe are increasing their use of the WWW every day – seeking information, purchasing Apps, or simply using the current social networks. Sometimes they perform these Web=based activities under supervision, or with the approval of their parents and teachers, and sometimes without.

Even the notion of such guidance indicates that young people represent the most vulnerable strata of European citizens when considering data protection issues, and so they need levels of protection and specific information that addresses their special vulnerability to data being misused, youthful indiscretions being locked into their digital footprints, or their rights being ignored.

Through this statement, we wish to underscore the importance of prioritising a culture of ‘good online citizenship’ and safety for young ‘netizens’, whether the messages to this end be communicated from the European Commission, from public authorities, or from adult citizens such as parents and teachers.

On 28 January, being International Data Privacy Day 2014, the IOR project in collaboration with all of its associate organisations wishes to send a clear message that identifies the importance of investing time in guiding our young people towards becoming more vigilant concerning their digital footprint.

Financed via the Daphne Initiatives by the EU, and with the involvement of 27 organizations from various states Europewide, the IOR project remains committed to raising awareness on the appropriate use of the social networks among young Europeans aged between 10-17.

http://www.ior-project.eu

Contact:

Enzo Finocchiaro – Rimini Province

Address: Via Dario Campana, 64 – 47922 Rimini

Country: Italy

Telephone: +39 0541 716283 – 716252 – 716413

Fax: +39 0541 716295

Email:

 

 

 daphne  daphne eu

This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of I.O.R. consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.