Warsztaty dla moderatorów, doradców, trenerów i mentorów – projekt CMEWorkshops for moderator, advisers, coaches and mentors – CME project

Warsztaty dla moderatorów, doradców, trenerów i mentorów – projekt CMEWorkshops for moderator, advisers, coaches and mentors – CME project

DSC 2648Problemy szykanowania i przemocy, z jakimi spotkać się mogą w środowisku młodzi ludzie są szczególnie przykre jeśli nie może on ich rozwiązać sam. Jak udzielić fachowego wsparcia, wskazać ścieżkę wychodzenia z błędnego koła agresji oraz jak to zrobić przy pomocy Internetu uczyli się moderatorzy, doradcy, trenerzy i mentorzy na zorganizowanych w dniach 29-31 października br. warsztatach. Przedstawiciele brytyjskiej organizacji BeatByllying, specjalizującej się w ochronie dzieci i młodzieży w Internecie, uczyli jak wykorzystać model wsparcia, który sprawdził się w Wielkiej Brytanii. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „CyberMentor Europe” realizowanego w ramach Programu Daphne III. Kolejnym krokiem będą warsztaty edukacyjne dla młodzieży organizowane w szkołach.

DSC 2648The problems of persecution and violence, which young people can encounter in their own environment, are really painful experiences, especially, when youngsters are not able to deal with them on their own. How to give the professional support, show the way out of the vicious circle of aggression and how to do it with the use of Internet? All these aspects were taught during the workshops for moderators, advisers, coaches and mentors lasting from 29th to 31st of October of this year. The representatives of British organization ‘BeatBullying’ specializing in protection of children and youngsters in the Internet, were teaching how to use the model of support which proved useful in Great Britain. The workshops were held within the “CyberMentor Europe” project, realized as a part of Daphne III Program. The next step will be the educational workshops for young people carried out in schools.

Więcej o projekcie w zakładce projekty.

 

daphne  daphne eu

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej programu Daphne III.

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CME consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

More information about the project in question in bookmark projects.

 

daphne  daphne eu

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CME consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.