Relacja z konferencji „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”

Relacja z konferencji „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”

DSCN3942W dniu 27 listopada 2014 r. w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, odbyła się konferencja pt. „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”, która została zorganizowana wspólnie przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie. Konferencji była podsumowaniem projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie pt. CRS – Children Rough Sleepers, realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Daphne III.

W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób, większość z nich wzięła czynny udział w debacie podsumowującej konferencję. Nad konferencją Patronat Honorowy objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, a wydarzenie wspierały także tarnowskie instytucje pomocowe i prewencyjne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Komenda Miejskiej Policji w Tarnowie oraz Straż Miejska w Tarnowie.

Więcej

ET-NEETs spotkanie na Majorce

ET-NEETs spotkanie na Majorce

DSCN3766Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu miało miejsce 22 i 23 października 2014 roku, w miejscowości Cala D’or na Majorce. Gospodarzem spotkania był partner hiszpański, Sea Teach, który właśnie tam ma swoją siedzibę. Spotkanie odbywało się przyjaznej atmosferze i dotyczyło zakresu podziału prac i odpowiedzialności w projekcie. Ustalono najbliższe zadania i ich harmonogram. Partnerzy mieli okazję lepiej się poznać i wymienić doświadczenia z poprzednich projektów.

Projekt ET-NEETs stanowi odpowiedź na brak systemowego mechanizmu wymiany dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób określanych jako NEETs, czyli pozostających poza zatrudnieniem, edukacją lub szkoleniem. Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).

Więcej

Wymagający e-konsument dźwignią rozwoju sektora e-commerce

Wymagający e-konsument dźwignią rozwoju sektora e-commerce

Pecos LogoWspółczesny świat oraz poziom rozwoju technologicznego i telekomunikacyjnego sprawia, że coraz więcej dziedzin naszego życia przechodzi diametralną metamorfozę lub też powstają zupełnie nowe, do tej pory nie znane. Nowoczesne technologie mają zdecydowany wpływ na nasze życie, dlatego wielu ludzi nie wyobraża sobie dzisiaj funkcjonowania bez Internetu czy też komputerów. W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zmian w naszym życiu codziennym, a także w sposobie prowadzenia interesów. Wszechobecna cyfryzacja wymusiła na przedsiębiorcach zmianę modelu prowadzenia dotychczasowej działalności. Nie przez przypadek powstało powiedzenie: „Jeżeli ktoś nie funkcjonuje w Internecie, nie istnieje”. Z biegiem czasu można przypuszczać, że ta tendencja się jeszcze nasili, a ma to związek z faktem, że tradycyjny sposób prowadzenia biznesu jest coraz mniej opłacalny. Dzięki możliwościom jakie daje Internet, potencjalny Kowalski jest w stanie ograniczać koszty i maksymalizować zyski.

Więcej

Seminarium nt. ECVET

Seminarium nt. ECVET

ecvet 16W dniu 28 października 2014 r. w Turku odbyło się seminarium pt. ECVET jako narzędzie wzmacniania współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Prof. S. Kaliskiego w Turku.

W seminarium wzięli udział m. in. Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Horacy Dębowski – Instytut Badań Edukacyjnych, Maria Montowska – Dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz wielu innych zaproszonych gości z branży, ale także przedstawiciele szkół średnich i wyższych.

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” reprezentował Krzysztof Ciąpała, który przedstawił zainteresowanym projekt CONVET – ECVET dla uznania kwalifikacji w sektorze budowlanym.

Więcej

Dochody kobiet mieszkających na wsi

Dochody kobiet mieszkających na wsi

Logo BADGE banner black text

W ramach badań nad przedsiębiorczością kobiet podwójnie wykluczonych, zrealizowano badanie ankietowe dotyczące przedsiębiorczości kobiet pochodzących z terenów wiejskich. Badanie to obejmowało m.in. porównanie wartości dochodów uzyskiwanych przez panie prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej.

Analiza podstawowych wartości statystyk opisowych dla danych wykazała, że średni miesięczny dochód uzyskany przez kobiety prowadzące działalność gospodarczą wyniósł 5242 zł i był o 2324 zł wyższy od dochodów kobiet nieprowadzących działalności gospodarczej. Panie nieprowadzące działalności uzyskiwały średnio dochód na poziomie 2919 zł. Mediana, czyli wartość dzieląca całą badaną zbiorowość na dwie równe części, wyniosła odpowiednio: 4500 zł dla pań prowadzących działalność gospodarczą i 2500 zł dla pań nieprowadzących jej. Minimalne dochody kobiet prowadzących działalność były o 500 zł wyższe od dochodów kobiet nieprowadzących działalności i wyniosły 1500 zł. Różnica między wartościami maksymalnymi dochodów wynosiła aż 5000 zł.

Więcej

Różnorodność w biznesie – warsztaty dla kobiet

Różnorodność w biznesie – warsztaty dla kobiet

Logo BADGE banner black textRóżnorodność w biznesie – warsztatydla kobiet podwójnie wykluczonych

Wraz z firmą Danmar Computers zapraszamy na warsztaty dla kobiet podwójnie wykluczonych pn. Różnorodność w biznesie. Warsztaty dedykowane są paniom rozważającym możliwość założenia własnej firmy, które spełniają dodatkowo jeden z wybranych warunków:

  • są w wieku do 34 roku życia;
  • pochodzą z terenów wiejskich;
  • osiągają niskie dochody (uprawniające do otrzymania pomocy socjalnej).

Warsztaty odbędą się w dniach 17 i 20 listopada 2014 r. w siedzibie firmy Danmar Computers przy ul. Hoffmanowej 19 w Rzeszowie.

Więcej

TAP – spotkanie w Rzeszowie

TAP – spotkanie w Rzeszowie

4W dniach 7 i 8 października br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się pierwsze spotkanie partnerów realizowanego w ramach programu ERASMUS+ projektu pn. „TAP-Together Against Poverty” („TAP-Razem przeciw ubóstwu”). Projekt ma na celu przeciwdziałanie problemom społecznym jakim są ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiednich narzędzi edukacyjnych w odniesieniu do dwóch grup docelowych projektu (osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz decydentów i polityków społecznych).

Więcej