Aktualne działania partnerów projektu UPthEM

Aktualne działania partnerów projektu UPthEM

Partnerzy są w trakcie opracowywania badań (Desk Research), które będą bazą do opracowania Programu Szkoleniowego UPthEM dla edukatorów osób dorosłych oraz dorosłych osób uczących się, będących w niekorzystnej sytuacji.

Każdy partner zobowiązany jest do przeprowadzenia takiego badania w swoim kraju. Jego celem jest zebranie informacji na temat polityk i praktyk dotyczących kształcenia osób dorosłych w zakresie przedsiębiorczości, w danym kraju.  Badania przeprowadzone w Polsce już są ukończone i są dostępne poniżej, w języku angielskim.

Pobierz