ReAge

ReAge

ReAge
Okres realizacji: 01.08.2012 – 30.08.2014
Program pomocowy: Lifelong Learning Programme – Grundtvig Learning Partnerships
Numer projektu: 2012-1-GR1-GRU06-10482 8

Opis projektu:

„ReAge” – Reactivating senior citizens and youngsters In society

Celem projektu było stworzenie odpowiedniego środowiska opierającego się na wzajemnej nauce od siebie osób starszych i młodszych.

Upowszechnienie nauczania międzypokoleniowego stanowiło główny cel projektu, a dzięki wymianie informacji i wiedzy pomiędzy grupami docelowymi i spopularyzowaniu tematyki aktywizacji osób starszych, partnerstwo projektu przyczyniło się do rozpowszechnienia informacji na temat problemów, z jakimi borykają się na co dzień seniorzy, oraz próbie ich zniwelowania. Cel projektu został osiągnięty przede wszystkim dzięki organizowaniu różnego rodzaju działań i warsztatów na poziomie lokalnym.

Rezultaty projektu
Rezultatami projektu jest strona internetowa projektu, broszura informacyjna oraz zrealizowane wystawy objazdowe z tak zwanymi Pudełkami Pamięci, zawierającymi przedmioty należące do osób starszych, które mają dla nich szczególne znaczenie.

Grupa docelowa
Starsze osoby (szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym) oraz młodzież.

Partnerzy:

  • Achaia Adult Education Institute (Grecja),
  • Landelijk Expertise – en Informatiecentrum Duaal Onderwijs (Holandia),
  • Ljudska Univerza Tržič (Słowenia),
  • Asociaţia Repere – Filiala Bacău (Rumunia),
  • OAKE Associates (Wielka Brytania).
Strona projektu: arch.cwep.eu/reage