Report from the conference “Children Rough Sleepers”

Report from the conference “Children Rough Sleepers”

DSCN3942

Conference held on 27 November 20014 in Malopolska School of Economics in Tarnow, entitled “Children Rough Sleepers”, which was organized jointly by Malopolska School of Economics and Association „Center for Education and Enterprise Support” in Rzeszow. Conferences prevailed CWEP project run by CRS – Children Rough Sleepers, funded with support from the European Commission on the Daphne III programme.

The conference was a summary of the project and was attended by over 150 people, most of them took an active part in the debate summarizing the conference. Honorary Patronage of the conference were: the Ombudsman for Children, President of Tarnow and the Polish Association Janusz Korczak (Warsaw) and the event is also supported loft and preventive aid institutions: Social Welfare Centre in Tarnow, Institutions Service Centre Caring and Education in Tarnow, Tarnowski Crisis Intervention Center and Support Victims of Domestic Violence, the Police Headquarters in Tarnow and the Municipal Police in Tarnow.

Continue reading

ET-NEETs – 1st partners meeting

ET-NEETs – 1st partners meeting

DSCN3766

The first meeting of the project partners took place on 22 and 23 October 2014, in the town of Cala D’or, Mallorca. The meeting was hosted by the Spanish partner – Sea Teach. The meeting took place in a friendly atmosphere and its subject has been the scope of the division of work and responsibilities in the project. It was found the next tasks and their schedule. Partners had the opportunity to get to know and exchange experiences from previous projects.

ET-NEETs project is a response to the lack of systemic mechanism for the exchange of good practices in support of people known as NEETs, i.e. outside employment, education or training. The main objective of the ET-NEETs project is to provide innovative support, guidance and providing a significant impact on the quality of training offered by the teachers and educators of young people in difficulty (NEETs).

Continue reading

Wymagający e-konsument dźwignią rozwoju sektora e-commerce

Wymagający e-konsument dźwignią rozwoju sektora e-commerce

Pecos LogoWspółczesny świat oraz poziom rozwoju technologicznego i telekomunikacyjnego sprawia, że coraz więcej dziedzin naszego życia przechodzi diametralną metamorfozę lub też powstają zupełnie nowe, do tej pory nie znane. Nowoczesne technologie mają zdecydowany wpływ na nasze życie, dlatego wielu ludzi nie wyobraża sobie dzisiaj funkcjonowania bez Internetu czy też komputerów. W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zmian w naszym życiu codziennym, a także w sposobie prowadzenia interesów. Wszechobecna cyfryzacja wymusiła na przedsiębiorcach zmianę modelu prowadzenia dotychczasowej działalności. Nie przez przypadek powstało powiedzenie: „Jeżeli ktoś nie funkcjonuje w Internecie, nie istnieje”. Z biegiem czasu można przypuszczać, że ta tendencja się jeszcze nasili, a ma to związek z faktem, że tradycyjny sposób prowadzenia biznesu jest coraz mniej opłacalny. Dzięki możliwościom jakie daje Internet, potencjalny Kowalski jest w stanie ograniczać koszty i maksymalizować zyski.

Continue reading

ECVET seminar

ECVET seminar

ecvet 16

On 28th October 2014 in Turek took place seminar entitled ECVET as a tool to strengthen cooperation in vocational education and employers organized by the Foundation for the Development of the Education System and the Technical School named of Gen. Prof. S. Kaliski in Turek.

The seminar was attended by Wojciech Jankowiak, Deputy Marshal of the Greater Poland Region, Horacy Dębowski representing Institute for Educational Research, Maria Montowska – Director of the Polish-German Chamber of Industry and as well as many other guests from the industry sector, but also representatives of schools and universities.

Association “Center for Education and Enterprise Support” has been represented by Krzysztof Ciąpała, who presented the project CONVET – ECVET for the recognition of qualifications in the construction sector.

Continue reading

Income of women living in the countryside

Income of women living in the countryside

Logo BADGE banner black text

As part of the research on doubly excluded women’s entrepreneurship, completed a survey on women’s entrepreneurship coming from rural areas. This study included, among others, comparison of the income received by women conducting or not conducting business.

Analysis of the fundamental values of descriptive statistics for the data showed that the average monthly income earned by female entrepreneurs amounted to 5242 zł, and was about 2324 zł higher than income of women not engaged in economic activity. Woman who aren’t entrepreneurs gained average income of 2919 zł. The median, which divides the value of the entire population of students in two equal parts, amounted to: 4500 zł for women engaged in economic activities and 2500 zł for women not engaged in it. Minimum income women entrepreneurs were about 500 zł higher income women not involved in entrepreneurship – 1500 zł. The difference between the maximum values of income was as high as 5000 zł.

Continue reading

Diversity in business – a workshop for doubly excluded women

Diversity in business – a workshop for doubly excluded women

Logo BADGE banner black textDiversity in business – a workshop for doubly excluded women

The company Danmar Computers offers workshops for women called doubly excluded. Diversity in business. Workshops are dedicated to the ladies who are considering the possibility of starting his own company, which also meet one of the selected conditions:

  • Are under the age of 34 years old;
  • Come from rural areas;
  • Low pay (entitlement to social assistance)

The workshop will be held on 17 and 20 November 2014. In the office Danmar Computers at Hoffmanowej 19 in Rzeszow.

Continue reading

TAP – meeting in Rzeszów

TAP – meeting in Rzeszów

4On 7 and 8 October at the headquarters of the Association took place first meeting of the partners carried out in the framework of ERASMUS+ project “TAP-Together Against Poverty“. The project aims to tackle social problems which are poverty and social exclusion through the development and application of appropriate educational tools in relation to two target groups (people at risk of poverty and social exclusion and social policy makers and politicians).

Continue reading

Konferencja Przeciwdziałanie bezdomności dzieciConference on Preventing homelessness children (CRS)

Konferencja Przeciwdziałanie bezdomności dzieciConference on Preventing homelessness children (CRS)

logo crsmwseZapraszamy na konferencję pt. Przeciwdziałanie bezdomności dzieci organizowaną wspólnie z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie dnia 27  listopada 2014 r.

Konferencja poświęcona będzie problemom dzieci, które na skutek wielu zaniedbań, głównie rodzinnych i społecznych, zostały zmuszone do szukania domu na ulicy. Będzie doskonałą okazją do poznania przyczyn bezdomności dzieci w Polsce, a także prawnych oraz pedagogicznych rozwiązań nakierowanych na przeciwdziałanie temu zjawisku. Konferencja posłuży wymianie doświadczeń teoretycznych i praktycznych osób oraz przedstawicieli instytucji pracujących z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

logo crsmwseWe invite you to the conference entitled Preventing homelessness children organized jointly with the Lesser Poland Higher School of Economics in Tarnów on 27 November 2014.

The conference will be devoted to the problems of children who due to a number of shortcomings, mainly family and social, have been forced to look for a house on the street. It will be a great opportunity to get to know the causes of homelessness of children in Poland, as well as the legal and pedagogical solutions aimed at combating this phenomenon. The conference will exchange experiences theoretical and practical people and representatives of institutions working with children at risk of social exclusion.

Continue reading

Relacja z warsztatów CRSReport from the workshop CRS

Relacja z warsztatów CRSReport from the workshop CRS

crs Uczestnicy-warsztatow16 października, w budynku głównym MWSE w Tarnowie, odbyły się warsztaty z cyklu „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”, zorganizowane przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz Stowarzyszenie Centrum Wpierania Edukacji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

Warsztaty poprzedzają zaplanowaną na 27 listopada 2014 r. konferencję pt. „Children Rough Sleepers – Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”, nad którą Patronat Honorowy objęli: Prezydent Miasta Tarnowa, Rzecznik Praw Dziecka oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

crs Uczestnicy-warsztatowOctober 16, in the main building MWSE in Tarnow, a workshop was held in the “Preventing homelessness children“, organized by the Lesser Poland Higher School of Economics in Tarnów and The Center for Education and Enterprise Support in Rzeszow.

Workshops precede the planned 27 November 2014. Conference entitled “Children Rough Sleepers – Preventing homelessness children”, which is held under the auspices were: Mayor of Tarnow, Ombudsman for Children and the Polish Association named of Janusz Korczak.

Continue reading