Skuteczny mentoring

Realizacja projektu „Skuteczny mentoring – analiza rozwiązań szwajcarskich w zakresie mentoringu”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy.