PsyConsult

Realizacja projektu „PsyConsult”, skierowanego do psychologów i trenerów, którego celem było stworzeni kursów wspierających rozwój zawodowy. Projekt realizowany pod kierunkiem Karriere Club (Austria).