Klaster IT

Klaster IT

Przystąpienie do Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej.