GEPP

GEPP

Realizacja projektu „Grundtvig Economic Participation Platform GEPP”, którego celem było wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej poprzez szkolenia e-learningowe. Projekt realizowany pod kierunkiem Karriere Club (Austria).