Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska

Podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją Nauka dla Przemysłu i Środowiska.