Działalność badawcza

Działalność badawcza

Zainicjowanie działalności badawczej z zakresu analiz społecznych i ekonomicznych w ramach działalności statutowej.