Children Rough Sleepers

Children Rough Sleepers

Realizacja projektu badawczego „Children Rough Sleepers” poświęconego zjawisku bezdomności wśród dzieci. Projekt realizowany pod kierunkiem Uniwersytetu w Wolverhampton (Wielka Brytania).