Mobile

Mobile

Mobile
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-003/12-00

Opis projektu:

Rozwój Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu mobile

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie technologii ICT za pomocą urządzeń mobilnych.

Za pomocą portalu informatycznego świadczone są następujące usługi:

  1. mobilna strefa informacyjna
  2. mobilna strefa doradcza
  3. mobilna strefa e-learningowa

Rezultaty projektu

  • portal informatyczny dla MŚP i dużych przedsiębiorstw,
  • usługi doradcze z zakresu wsparcia procesu wdrażania ICT poprzez urządzenia typu mobile.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego chcące dokonać analiz biznesowych swojej działalności.

Partnerzy:

  • Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska,
  • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.
Strona projektu: mobile.cwep.eu